Doprava ZADARMO nad 80,00 €

Môj nákupný košík

je prázdny

tooltip after the triger
tooltip after the triger

Máte nejaké otázky alebo chcete urobiť objednávku? Kliknite na tlačítko nižšie a my Vám zavoláme.Naši operátori sú pripravení odpovedať na všetky Vaše otázky týkajúce sa produktov a akcií, ktoré Vás zaujímajú. Prosím, kliknite na tlačítko nižšie a my Vám zavoláme.

 Zavolajte mi
x
DormeoKliknite a zavoláme Vám

Pre objednávku a ďalšie informácie volajte:02/ 59 220 775
Hľadať

Pre objednávku a ďalšie informácie volajte:

02/ 59 220 775

100% bezpečný nákup!

V Studio Moderna s.r.o. si vážime Vaše súkromie, preto budú Vaše údaje vždy starostlivo strážené.

Všetky Vaše údaje sú chránené pred použitím tretích strán, aby Vaše skúsenosti so Studio Moderna s.r.o. boli čo najpríjemnejšie.

Pamätajte tiež, že vždy môžete bezpečne vrátiť zakúpený produkt, ak s ním nebudete spokojní!

Objednaný tovar môžete zaplatiť naraz alebo vo viacerých splátkach. V oboch prípadoch budete mať možnosť využiť zadarmo skúšobnú dobu (skúšobná doba závisí od produktu) a môžete výrobok vrátiť, ak s ním nebudete spokojní. Jednoducho Vám vrátime Vaše peniaze späť.


Naše zásady ochrany osobných údajov v skratke

  • Vaše osobné informácie nikdy nijakým spôsobom nezneužijeme.
  • Vaše kontaktné informácie alebo Vaše osobné informácie nikdy neodovzdáme nijakým tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon.
  • Nikdy Vám nebudeme posielať nevyžiadané e-mailové správy, na ktorých zasielanie ste sa neprihlásili, okrem dôležitých transakčných e-mailových správ.
  • Kedykoľvek Vám umožníme rýchlo a ľahko zrušiť prijímanie e-mailových správ akéhokoľvek druhu od nás.

Naše zásady ochrany osobných údajov podrobne

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Studio Moderna

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladá naša spoločnosť veľkú dôležitosť.
Všetky internetové činnosti spoločnosti Studio Moderna sú v súlade s európskou legislatívou (smernice EÚ 95/46/ES, 2002/58/ES a zmluvnými dohovormi ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a legislatívami krajín strednej a východnej Európy. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie s informáciami, ktoré spoločnosť Studio Moderna zhromažďuje o Vás pri Vašej návšteve tejto internetovej stránky.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás identifikujú, napr. Vaše meno, Vaša adresa, e-mailové alebo poštové adresy. Spoločnosť Studio Moderna nezhromažďuje od Vás žiadne osobné údaje sama, ale iba tie, ktoré jej poskytnete na konkrétny účel, napr. pri objednávaní výrobkov alebo prihlasovaní sa na zasielanie spravodajcov.

Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť Studio Moderna bude používať Vaše osobné údaje výlučne na technickú správu internetovej stránky, aby Vám umožnila prístup k špeciálnym informáciám alebo na účely všeobecnej komunikácie s Vami. Spoločnosť Studio Moderna nebude Vaše osobné údaje predávať tretím stranám a ani s nimi nebude inde obchodovať. Zamestnanci spoločnosti Studio Moderna sú viazaní povinnosťou rešpektovať dôvernosť Vašich údajov a podriaďujú sa dohode o zverejňovaní dôverných informácii (CDA).

Slobodná voľba

Kontrolu nad informáciami poskytovanými spoločnosti Studio Moderna máte Vy sami. Napriek tomu, ak sa rozhodnete, že svoje informácie neposkytnete spoločnosti Studio Moderna, buďte si, prosím, vedomý, že nebudete mať prístup do niektorých oblastí tejto internetovej stránky. Používatelia, ktorí sa rozhodnú odhlásiť zo zasielania nášho spravodajcu, môžu prijímanie týchto správ zrušiť napísaním na dormeo@dormeo.sk.

Automaticky zaznamenávané informácie (údaje neosobného charakteru)

Pri prístupe na internetovú stránku spoločnosti Studio Moderna sa (nie ako súčasť registrácie) automaticky zaznamenávajú všeobecné informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky). Tieto informácie sa používajú na zisťovanie toho, ako naša stránka oslovuje a na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti. Vaše údaje sa ďalej nespracovávajú, ani sa neodovzdávajú tretím stranám.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na Vašom pevnom disku, umožňujúce našej stránke, aby spoznala Váš počítač pri ďalšej návšteve internetovej stránky spoločnosti Studio Moderna. Spoločnosť Studio Moderna používa cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania našej internetovej stránky.

Bezpečnosť

Spoločnosť Studio Moderna kladie veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti osobných údajov. Vaše údaje sa svedomito chránia pred stratou, zničením, skresľovaním/falšovaním, manipuláciou a nepovoleným prístupom alebo nepovoleným zverejnením.

Osoby mladšie ako 18 rokov

Spoločnosť Studio Moderna dôrazne odporúča všetkým rodičom a opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať osobné informácie internetovým stránkam spoločnosti Studio Moderna bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Spoločnosť Studio Moderna nebude nikdy úmyselne získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia.

Odkazy na iné internetové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na domovskú stránku www.studio-moderna.com, ktorú spravuje spoločnosť Studio Moderna a všetky jej dcérske spoločnosti v strednej a východnej Európe. Internetové stránky na tejto domovskej stránke môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo spoločnosti Studio Moderna, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky spoločnosti Studio Moderna si buďte vedomý a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

Právo na informácie

Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa skontaktovať s naším zástupcom pre ochranu osobných údajov.

02/ 59 220 775

Na požiadanie budete pohotovo informovaný (písomne a podľa platnej legislatívy), ktoré Vaše osobné údaje boli prípadne získané počas Vašich návštev internetových stránok spoločnosti Studio Moderna.

Oznamovanie zmien

Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú pripájané k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, domovskej stránke a iným miestam, ktoré považujeme za vhodné.