NAKUPUJTE PODĽA KATEGÓRIÍ
Naše obchody
Club 5*
0
0,00 €
Losd fsdf sd
V nákupnom košíku nie sú žiadne položky

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK - STUDIO MODERNA s.r.o.

Predmet úpravy:

Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „OP“) upravujú podmienky uzatvárania obchodného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Tieto OP sa vzťahujú na kúpu tovaru ak ich kupuje fyzická osoba a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“). OP súčasne upravujú povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť STUDIO MODERNA s.r.o. (ďalej len „predávajúci“), dodávku tovaru, prepravné, balné, platobné podmienky a reklamáciu chybného alebo poškodeného tovaru.

Identifikácia predávajúceho:
(neslúži na vrátenie tovaru)

STUDIO MODERNA s.r.o.
Košická 49
821 08 Bratislava
Tel.: 02/ 59 220 200
E-mail: zakaznicke.centrum@studio-moderna.com

Objednávka:

 • Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Objednávka je pre spotrebiteľa záväzná.

Dodacie podmienky:

 • Tovar je zasielaný spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
 • Tovar bude spotrebiteľovi doručený v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, štandardne za 5-7 pracovných dní od odoslania objednávky, najneskôr však do 30 dní od odoslania objednávky. S tovarom bude doručená spotrebiteľovi aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a zároveň ako záručný list. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne.
 • Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícii alebo sa počas dodacej doby vyskytnú nepredvídané problémy, bude predávajúci informovať spotrebiteľa na kontaktnej adrese resp. telefónnom čísle uvedenom pri objednávke.
 • V prípade, že nebude spotrebiteľovi tovar do dohodnutého termínu doručený a zároveň spotrebiteľ nebude kontaktovaný, môže zavolať na telefónne číslo 02/ 59 220 200, alebo predávajúceho informovať prostredníctvom e-mailovej adresy zakaznicke.centrum@studio-moderna.com.
 • Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak ide o tovar objednaný spotrebiteľom v jednej objednávke a tovar sa dodáva oddelene okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
 • Dovoz tovaru predávajúci zabezpečuje len v rámci územia Slovenskej republiky.
 • Spotrebiteľ má možnosť nechať si doručiť zásielku na odberné miesto prostredníctvom služby Zásielkovňa.sk* Vo vybranej pobočke Zásielkovne si spotrebiteľ môže zásielku osobne vyzdvihnúť počas otváracích hodín danej pobočky. Akonáhle je zásielka pripravená na vybranej pobočke Zásielkovne, spotrebiteľ obdrží potvrdzujúci e-mail a SMS. Pre výdaj tovaru postačuje znalosť hesla uvedeného v potvrdzujúcej správe.
  Zásielku je možné vyzdvihnúť do 7 dní. Ďalšie najčastejšie otázky a odpovede nájdete na: http://www.zasielkovna.sk/vydajne-miesta-najcastejsie-otazky
  *Služba je dostupná pre vybrané produkty, zásielky obsahujúce maximálne 2 položky a zároveň zásielky dosahujúce max. hodnotu 100 €.

Prepravné, balné a platobné podmienky:

 • Zasielaný tovar je riadne zabalený.
 • Spotrebiteľ si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov platby:
  • V hotovosti alebo platobnou kartou pri preberaní objednávky (platba na dobierku).
  • Prostredníctvom platobnej brány 24-pay. Po zvolení tohto spôsobu platby bude spotrebiteľ presmerovaný na webovú stránku spoločnosti 24-pay, na ktorej si zvolí platbu kartou alebo bankovým prevodom. Následne zadá svoje údaje a zrealizuje platbu.
  • Prostredníctvom systému PayPal – pre platbu systémom PayPal musí mať zákazník vytvorený účet PayPal. Po zvolení tohto spôsobu platby bude presmerovaný na webovú stránku spoločnosti PayPal, prostredníctvom ktorej zrealizuje platbu.
  • Platba na splátky*. Platbu na splátky je možné zvoliť len pri nákupe v hodnote nad 100 €, ak nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak. Podrobnosti o platbe na splátky nájdete na stránke www.topshop.sk/nakup_na_splatky.
 • K cene tovaru sa pripočítava poštovné v závislosti od jeho hmotnosti a hodnoty dodávaného tovaru. Za tovar doručovaný kuriérom (expresnou službou) sa platí poštovné s ohľadom na hodnotu, rozmery a hmotnosť tovaru. Presná cena za dopravu tovaru bude spotrebiteľovi oznámená až pri telefonickom potvrdení objednávky. Balné predávajúci neúčtuje. Doručená faktúra slúži ako záručný list.
 • Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je zverejnený na webových stránkach www.topshop.sk, www.dormeo.sk, www.delimano.sk, www.liveactive.sk, www.walkmaxx.sk (ďalej len „Webové stránky predávajúceho“). Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Zmeny cenníka predávajúci zverejní vždy na webových stránkach predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude spotrebiteľovi vždy oznámená pri overovaní objednávky. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so zaplatením kúpnej ceny stanovenej predávajúcim.

 • Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak spotrebiteľ objednal tovar za cenu, ktorá bola zverejnená v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho v nesprávnej výške, pričom predávajúci o tejto chybe následne spotrebiteľa písomne alebo telefonicky informuje. V takomto prípade predávajúci oznámi spotrebiteľovi novú skutočnú cenu tovaru, ktorá môže byť vyššia ako cena tovaru uvedená v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, pričom spotrebiteľ má právo v prípade ak s novou cenou nesúhlasí odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia oznámenia o novej výške ceny.

Výpočet ceny poštovného*:

Balíky do 40 kgHodnota objednávky do 50 €Hodnota objednávky nad 50 €
Základné poštovné 5,99 €  5,99 € 
Zákazníci Club 5* 3,99 € 1,99 €
Balíky nad 40 kgHodnota objednávky do 150 €Hodnota objednávky nad 150 €
Základné poštovné 34,99 € 34,99 €
Zákazníci Club 5* 29,99 € 29,99 €
Doplnkové služby: 
Garancia okamžitej výmeny zásielky  2,99 €
Predĺženie doby na vrátenie produktu  4,99 €
Osobný odber na predajni 1,99 €
Zásielkovňa 5,49 €

*Pri platbe na dobierku a online platbách je cena poštovného navýšená o manipulačný poplatok 1,99 €.

Preberanie tovaru:

Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle 02/ 59 220 200, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy zakaznicke.centrum@studio-moderna.com a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.

 • Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) spotrebiteľ nie je povinný prevziať.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. V prípade, že spotrebiteľ tovar neprevezme v dohodnutom termíne a na uvedenej adrese, predávajúci si môže nárokovať náhradu nákladov na doručenie tovaru späť na sklad (Trňanská 6, 960 01, Zvolen).

Vrátenie tovaru:

 • V prípade, že spotrebiteľovi tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy a tovar predávajúcemu podľa § 7 Zákona vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia, v prípade, že pre konkrétny tovar nebude táto lehota zo strany predávajúceho jednostranne predĺžená. Informácie o produktoch, na ktoré sa vzťahuje predĺžená lehota vrátenia, sú uvedené v časti Záruka týchto OP.
 • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru podľa § 7 ods.5 Zákona.
 • Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar poštou, doporučene ako balík na adresu (bez dobierky):

STUDIO MODERNA s.r.o. (Geis SK)
Továrenská 2
976 31 Vlkanová

 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať zásielku tovaru vrátenú formou dobierky. Takto zaslaný tovar predajca neprijíma a bude zaslaný naspäť spotrebiteľovi.
 • Spotrebiteľ musí dbať na to, aby tovar vrátil nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale. Zároveň je spotrebiteľ povinný priložiť k vrátenému tovaru jednu časť faktúry alebo jej kópiu, prípadne uviesť aspoň jej číslo, spotrebiteľovo meno a adresu. Spotrebiteľ má možnosť poslať vlastnoručne podpísaný formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol doručený spolu s tovarom. Spotrebiteľ má možnosť uviesť dôvod vrátenia tovaru, t.j. uviesť, z akého dôvodu mu tovar nevyhovuje. Uvedenie dôvodu vrátenia tovaru však nie je podmienkou na vrátenie peňazí. V prípade, že spotrebiteľ dodrží všetky uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci vráti peniaze za vrátený tovar prostredníctvom bankového prevodu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša podľa § 10 ods. 3 Zákona spotrebiteľ.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek alebo tovar, ktorý bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo audiovizuálne diela, zvukové záznamy alebo zvukovo - obrazové záznamy, ktoré spotrebiteľ rozbalil (podľa §7 ods. 6 Zákona).
 • Pri rezervácii tovaru na predajni prostredníctvom telefonického hovoru prebieha samotná kúpa produktu až na danej predajni. Preto sa na takýto nákup nevzťahuje zákon č 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Garancia okamžitej výmeny zásielky: Záruka okamžitého doručenia novej zásielky pri strate či poškodení balíka bez čakania na vybavenie reklamácie u prepravcu.  
 • Predĺženie doby na vrátenie tovaru: Zakúpením tejto služby získa zákazník možnosť vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu až do 28 dní od dátumu jeho prevzatia (14 dní podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa + 14 dní navyše). 
  Spotrebiteľ nemôže vrátiť tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, ani iný tovar podľa podľa §7 ods. 6 Zákona. 

Reklamácie:

 • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje chybný alebo poškodený tovar, platia pre neho podmienky uvedené v bode Vrátenie tovaru týchto OP. V prípade reklamácie tovaru je však spotrebiteľ povinný uviesť druh poškodenia. O vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný telefonicky v lehote do 15. pracovných dní.
 • V prípade, že spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu po uplynutí 14-dňovej lehoty, je povinný spojiť sa s predávajúcim najskôr telefonicky na telefónnom čísle: 02/ 59 220 200.
 • Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru (podľa §502 Občianskeho zákonníka). Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný k účinnému uplatneniu záruky za vady predávajúcemu v záručnej dobe písomne oznámiť vady, ktoré tovar má, resp. uviesť, ako sa vady prejavujú a uplatniť si právo nároku na odstránenie vady v súlade s platným Občianskym zákonníkom (napr. na opravu tovaru alebo výmenu tovaru). Spotrebiteľ je povinný reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu kompletný, nepoškodený a v originálnom balení.
 • Ak ide o vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a spotrebiteľ bol pri predaji na vadu upozornený.

Alternatívne riešenie sporov

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na zakaznicke.centrum@studio-moderna.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Škody vzniknuté počas dopravy:

 • Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k spotrebiteľovi. V prípade, že bude tovar v prípade vrátenia tovaru poškodený alebo odcudzený počas dopravy od spotrebiteľa k predávajúcemu, je zodpovednosť za škody na tovare na strane spotrebiteľa.

Záruka:

 • Predávajúci poskytuje na výrobné vady tovaru 24 mesačnú záručnú dobu (záruku) (ďalej len „Zákonná záruka“). V tomto prípade slúži faktúra zároveň aj ako doklad o záručnej dobe. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená, čo predávajúci uvedie v OP. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy spotrebiteľ prevzal tovar od kuriéra. Pozáručný servis predávajúci neposkytuje.
 • V prípade kúpy matraca Dormeo sa STUDIO MODERNA s.r.o. zaručuje, že matrac musí zodpovedať svojej kvalite a musí slúžiť svojmu účelu po dobu trvania Zákonnej záruky. Na matrace poskytuje predávajúci aj špecifickú záručnú dobu v závislosti od konkrétneho produktu. Špecifické záručné doby matracov uvádzame v časti Špecifiká záručnej doby.
 • STUDIO MODERNA s.r.o. sa zaručuje, že po dobu trvania Zákonnej záruky je povinné vymeniť matrac v dôsledku poruchy alebo vady matracom minimálne rovnakého typu zadarmo.
 • STUDIO MODERNA s.r.o. sa zaručuje, že po dobu trvania špecifickej záruky je povinné vymeniť matrac v dôsledku poruchy alebo vady matracom minimálne rovnakého typu podľa podmienok špecifickej záruky, t.j. podľa splatnej účasti zákazníka:
Obdobie / trvanie v rokochPercentuálne vyčíslenie finančnej účasti zákazníka na výmene matraca
0-2 A - 0 EUR účasť na výmene matraca
2-5 B - finančná účasť na výmene matraca: 35%
6 B - finančná účasť na výmene matraca: 40%
7 B - finančná účasť na výmene matraca: 45%
8 B - finančná účasť na výmene matraca: 50%
9 B - finančná účasť na výmene matraca: 55%
10 B - finančná účasť na výmene matraca: 60%
11 B - finančná účasť na výmene matraca: 65%
12 B - finančná účasť na výmene matraca: 70%
13 B - finančná účasť na výmene matraca: 75%
14 B - finančná účasť na výmene matraca: 80%
15 B - finančná účasť na výmene matraca: 85%
16 B - finančná účasť na výmene matraca: 90%
17 B - finančná účasť na výmene matraca: 95%

A: Plná záruka = 0 € účasť na výmene matraca
B: Rozšírená záruka: špecifikované % účasti v EUR so zreteľom na pravidelné predajné ceny matracov Dormeo v čase nároku na náhradu matraca.

 

Špecifiká záručnej doby

Záruky a skúšobné doby

Špecifiká stanovené predajcom

Skúšobné doby*

Klubová karta Club 5* 14 kalendárnych dní
Topshop produkty 14 kalendárnych dní
Dormeo produkty (okrem matracov) 14 kalendárnych dní
Delimano produkty 14 kalendárnych dní
LiveActive produkty 14 kalendárnych dní
Shark a Rovus produkty 14 kalendárnych dní
Walkmaxx produkty 14 kalendárnych dní
Wellneo produkty 14 kalendárnych dní
Parný čistič Nano 30 kalendárnych dní
Celotelový masážny prístroj 3D Shiatsu Wellneo 30 kalendárnych dní
Kuchynský multi robot Flavorchef 30 kalendárnych dní
Super Mixér Nutribullet, 600 W 30 kalendárnych dní
Strieborný super mixér Nutribullet, 600 W 30 kalendárnych dní
Fialový super mixér Nutribullet, 600 W 30 kalendárnych dní
Čierny super mixér Nutribullet, 600 W 30 kalendárnych dní
Super Mixér Nutribullet Pro Family, 900 W 30 kalendárnych dní
Super mixér Nutribullet Rx, 1700 W 30 kalendárnych dní
Kosmodisk classic set + Kosmodisk classic bedrový pás 30 kalendárnych dní
Obnovujúce podložky Renew Eucalyptus 3,5 cm, 6 cm, 7-zónová, doplnkové matrace Renew Natura 3 cm a 6 cm 30 kalendárnych dní
Vrchné matrace Aloe Vera Orthocell, Aloe Vera Orthocell 4+1 a Memosan Ultimo 3+2 a 5+2 30 kalendárnych dní
Dormeo matrace (okrem matracov iMemory S Plus, Ergo Comfort, Dormeo Air, Dormeo Lux a Dormeo Air Plus) 30 kalendárnych dní**
Masážny akupresúrny prístroj Wellneo 30 kalendárnych dní
Matrac iMemory S Plus, matrac Ergo Comfort a matrace Dormeo Air 60 kalendárnych dní**
Matrace Dormeo Air Plus a matrac Lux 100 kalendárnych dní
Super mixér MultiFresh a MultiFresh Basic 100 kalendárnych dní

* Členovia vernostného klubu Club 5* majú štandardnú skúšobnú dobu na produkty 30 kalendárnych dní, na klubovú kartu 14 kalendárnych dní, na produkty Kosmodisk Classic a matrace Dormeo 60 dní.

Špecifické záruky

DORMEO

Chránic na matrac Total 5 rokov
Chránic na matrac Total Supreme 5 rokov
Matrac Siena 6 rokov
Detský matrac Siena 6 rokov
Matrac Silver-Ion 6 rokov
Matrac Aloe Vera 10 rokov
Matrac Aloe Vera Plus 10 rokov
Matrac Golden Line 10 rokov
Matrac Carbon 11 rokov
Detský matrac Baby Pedic 12 rokov
Matrac Fresh 15 rokov
Matrac Memory 2+12 Fresh 15 rokov
Matrac Memory 2+12 Fresh Supreme 15 rokov
Matrac Fresh Prima 15 rokov
Matrac iMemory Silver 15 rokov
Matrac Bamboo 15 rokov
Matrac Lux 15 rokov
Matrac Air Comfort/Air Comfort Plus 15 rokov
Matrac Air Select/Air Select Plus 15 rokov
Matrac Air Lux/Air Lux Plus 15 rokov

DELIMANO

Všetky riady s keramickým povrchom 2 roky
Všetky tlakové hrnce 10 rokov

Služba Predĺžená Záruka:

Predĺžená záruka môže byť platná od 12 do 60 mesiacov v závislosti od typu predĺženej záruky, ktorú spotrebiteľ zakúpil.

Spoločnosť Studio Moderna s.r.o. Košická 49, 82108 Bratislava, IČO: 35 709 596, IČ DPH: SK2020249715 (ďalej len „spoločnosť“) ubezpečuje, že produkt, na ktorý si spotrebiteľ zakúpil predĺženú záruku (ďalej len „produkt“), bude počas platnosti tejto záruky, bez akejkoľvek chyby súvisiacej s funkčnosťou alebo bez iných chýb, ktoré objektívne ovplyvňujú funkčnosť produktu, a ďalej sa zaväzuje zabezpečiť bezplatnú opravu a/alebo výmenu chybného produktu za nový (v prípade, že produkt sa už nepredáva, spoločnosť zabezpečí výmenu za iný podobný produkt s minimálne rovnakou úrovňou funkčnosti). V prípade, že chybný produkt, na ktorý sa poskytuje táto predĺžená záruka, nebude v lehote 60 dní od prevzatia produktu vhodným spôsobom opravený a/alebo vymenený, môže spotrebiteľ od zmluvy slobodne odstúpiť.

Predĺžená záruka na produkt je platná na časové obdobie pre produkt v čase nákupu a nasledovne:

 • v prípade produktu, na ktorý sa zo zákona vzťahuje povinná záruka alebo záruka, predĺžená záruka nadobúda platnosť prvým dňom po uplynutí povinnej záruky a/alebo záruky, alebo
 • v prípade produktu, na ktorý sa vydáva aj bezplatná dobrovoľná záruka, predĺžená záruka nadobúda platnosť prvým dňom po uplynutí dobrovoľnej záruky,
 • v prípade, že produkt nepodlieha povinnej záruke alebo záruke a/alebo bezplatnej dobrovoľnej záruke, predĺžená záruka nadobudne platnosť prvý deň po zakúpení produktu alebo v momente odovzdania (podľa toho, čo nastane neskôr).

S predĺženou zárukou získava spotrebiteľ dodatočnú istotu bezstarostného používania produktu alebo, v prípade akýchkoľvek nedostatkov, má právo požiadať o bezplatnú opravu a/alebo výmenu produktu počas doby platnosti predĺženej záruky a odborné poradenstvo týkajúce sa presadzovania svojich práv, ako aj používania produktu.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA SA VÝSLOVNE NEVZŤAHUJE:

 • na chyby vo funkčnosti, ktoré vznikli vonkajšími vplyvmi a nie vinou spoločnosti (vrátane nesprávneho použitia produktu, škôd, ktoré vznikli vinou alebo nedbalosťou spotrebiteľa alebo tretej strany, neoprávneným použitím produktu, vyššou mocou atď.),
 • na produkty z týchto kategórií: odevy a doplnky, obuv, periny, vankúše, kúpeľňový textil, posteľná bielizeň, matrace a spotrebný tovar (starostlivosť o krásu a osobná starostlivosť, zdravie a blaho, čistenie domácnosti, starostlivosť o bielizeň a odevy, potravinové doplnky a výživa, záhradníctvo, a spotrebný tovar (ako je výmena batérií, kaziet atď.),
 • na prípady subjektívnej nespokojnosti spotrebiteľa s produktom (predĺžená záruka nevylučuje právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy na diaľku bez uvedenia dôvodu odstúpenia v súlade s platnou legislatívou),
 • na takzvané „kozmetické alebo iné nepodstatné chyby“, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť produktu,
 • na následky bežného opotrebovania, ktoré sú spojené s dlhodobým používaním produktu.

Presadzovanie práv vyplývajúcich z predĺženej záruky je pre spotrebiteľa jednoduché a nákladovo efektívne, pretože dôkazné bremeno týkajúce sa existencie chýb, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, je na spoločnosti a nie na spotrebiteľovi.

VYSVETLENIA:

 • Ak produkt funguje na batérie, odporúčame spotrebiteľovi, aby pred odoslaním produktu spoločnosti vyskúšal funkčnosť produktu s novými batériami, pretože použité batérie môžu byť zdrojom zlyhaní, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní produktu. Pred odoslaním produktu spoločnosti je potrebné vybrať batérie.

Predĺžená záruka nevylučuje práva spotrebiteľa vyplývajúce z akejkoľvek povinnej záruky alebo záruky a akýchkoľvek iných práv, ktoré môže mať spotrebiteľ podľa platnej legislatívy, ale považuje sa za doplnkovú službu po zakúpení, ktorá spotrebiteľovi ponúka dodatočné práva a výhody okrem práv ustanovených zákonom alebo nadobudnutých na inom základe.

Práva vyplývajúce z predĺženej záruky je možné uplatniť len vtedy, ak je produkt, na ktorý bola predĺžená záruka zakúpená, predložený spoločnosti na kontrolu (ak je to možné, berúc do úvahy technické vlastnosti produktu) spolu s akýmkoľvek dokladom o kúpe preukazujúcim kúpu produktu a predĺženej záruky, ďalej by mala byť chyba produktu presne popísaná zástupcovi spoločnosti (napr. predávajúcemu). V opačnom prípade nie je možné uplatniť práva vyplývajúce z predĺženej záruky.

Spotrebiteľ môže kontaktovať spoločnosť na všetkých predajných miestach alebo iných kontaktných miestach, a to nasledovne:

 • vo všetkých maloobchodných predajniach spoločnosti,
 • na telefónnom čísle 02/ 59 220 200
 • prostredníctvom e-mailu na zakaznicke.centrum@studio-moderna.com
 • prostredníctvom chatov dostupných na oficiálnej webovej stránke spoločnosti alebo na oficiálnych stránkach sociálnych médií,

kde si spotrebiteľ môže uplatniť práva vyplývajúce z predĺženej záruky a dostane aj ďalšie pokyny.

Práva vyplývajúce z predĺženej záruky je možné uplatniť len na území Slovenska.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok môže spotrebiteľ kontaktovať spoločnosť:

 • každý pracovný deň medzi 8:00 – 16:00 na telefónnom čísle 02/ 59 220 200, alebo
 • prostredníctvom e-mailu na zakaznicke.centrum@studio-moderna.com

Partnerská spolupráca

 • Od 1. februára 2022 môžu zákazníci COOP Jednota využívať ekonomické výhody od spoločnosti STUDIO MODERNA.

Ekonomické výhody – zľavy:

 • 3% zľava na všetky produkty značiek spoločnosti Studio Moderna s.r.o. v kamenných predajniach alebo zakúpených online na stránkach www.topshop.sk, www.dormeo.sk, www.delimano.sk, www.rovus.sk, www.wellneo.sk, www.walkmaxx.sk.
 • 3% zľava sa vzťahuje na aktuálne ceny produktov značiek, ako aj na akciový, výpredajový alebo iný zľavnený sortiment.

Podmienky poskytnutia:

 • Podmienkou poskytnutia zľavy v kamenných predajniach aj pri online nákupe je do kolónky pre zľavový kupón uviesť kupón v tvare COOP999xy, to znamená, že zákazník uvedie COOP a priradí prvých 5 čísiel zo svojej nákupnej karty COOP Jednota (čísla pod čiarovým kódom zo zadnej strany nákupnej karty);
 • Uplatnenie zľavy je potrebné preukázať (zadať číslo kupónu v tvare uvedennom vyššie) pred platbou;
 • Zľavu nie je možné uplatniť spätne;
 • Zľava bude poskytovaná držiteľom nákupnej karty COOP Jednota do 31.12.2022.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto OP je splnená zverejnením na Webových stránkach predávajúceho.
 • Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webových stránkach predávajúceho.

Dátum poslednej aktualizácie: 6.10.2022.

Kontakt pre otázky a podnety spotrebiteľov:
Tel.č. : 02/ 59 220 200
e-mail: zakaznicke.centrum@studio-moderna.com

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70